BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, z radością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Adres korespondencyjny: ul. Osmańska 12 02-823 Warszawa tel: +48 22 345 93 00 faks: +48 22 345 93 01 e-mail: teva.polska@teva.pl Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000160077, NIP: 525-22-70-954, Regon: 015472115 Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł (wpłacony w całości)