Wysokie stężenie pyłku traw

Stężenie pyłku traw będzie na przeważającym obszarze kraju wysokie, a w górach bardzo wysokie. Pyli babka, komosa i pokrzywa. Na zachodzie kraju pojawią się pierwsze, pojedyncze ziarna pyłku bylicy. Stężenie zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium będzie bardzo wysokie, a zarodników z rodzaju Alternaria - wysokie. W czasie obfitych i/lub długotrwałych opadów deszczu powietrze będzie wolne od pyłku roślin.

Nie kichaj i ciesz się wiosną bez alergii!

image

Powiedz STOP alergii
z aplikacją Nie kichaj!

Chroń siebie i swoich bliskich przed alergią

    Do pobrania:

Phone image Phone image

komunikat alergiczny

Wybrzeże
Warmia, Mazury i Podlasie
Pomorze
Ziemia Lubuska
Mazowsze
Śląsk i Wielkopolska
Małopolska i Ziemia Lubelska
Sudety
Karpaty

Wybrzeże

Aktualizacja 23 marca godz. 03.20. Intensywny okres pylenia leszczyny i olszy już poza nami. Stężenie pyłku olszy wyraźnie się obniża. Wraz z początkiem astronomicznej wiosny w powietrzu obecne będą ponadto ziarna pyłku cisu, jesionu, wiązu, wierzby, w stężeniu niestanowiącym zagrożenia dla większości alergików. W drugiej połowie tygodnia przewidywane jest wysokie stężenie pyłku topoli, jednak alergeny pyłku tego drzewa rzadko są przyczyną reakcji alergicznych. Uwaga, pylenie brzozy może w tym roku rozpocząć się już w ostatnich dniach marca (wcześniej niż w poprzednich latach).

Warmia, Mazury i Podlasie

Aktualizacja 23 marca godz. 03.00. Największe narażenie na alergeny pyłku wczesno kwitnących roślin już poza nami. Aktualnie pylenie leszczyny i olszy jest w fazie końcowej. Nie mniej w dalszym ciągu zalecane jest unikanie spacerów na obszarach gęsto porośniętych leszczyną ( na skrajach lasów) i olszą ( w pobliżu zbiorników wodnych). W pogodne, wietrzne dni osoby uczulone na alergeny pyłku brzozy mogą odczuwać dolegliwości będące wynikiem reakcji krzyżowych z obecnymi w powietrzu alergenami pyłku olszy. Początek astronomicznej wiosny będzie się również wiązał z obecnością w powietrzu ziaren pyłku cisu, jesionu, wiązu, wierzby i topoli, choć ich stężenie nie będzie stanowiło zagrożenia dla większości alergików.

Pomorze

Aktualizacja 23 marca godz. 03.20. Intensywny okres pylenia leszczyny i olszy już poza nami. Stężenie pyłku olszy wyraźnie się obniża. Wraz z początkiem astronomicznej wiosny w powietrzu obecne będą ponadto ziarna pyłku cisu, jesionu, wiązu, wierzby, w stężeniu niestanowiącym zagrożenia dla większości alergików. W drugiej połowie tygodnia przewidywane jest wysokie stężenie pyłku topoli, jednak alergeny pyłku tego drzewa rzadko są przyczyną reakcji alergicznych. Uwaga, pylenie brzozy może w tym roku rozpocząć się już w ostatnich dniach marca (wcześniej niż w poprzednich latach). Główny sezon pylenia leszczyny zbliża się ku końcowi. Odnotowano wyraźny trend spadkowy poziomu stężenia pyłku tych wczesnowiosennych roślin w powietrzu atmosferycznym. Poziom stężenia pyłku olszy jest również w fazie spadku. Początek astronomicznej wiosny przyniesie szeroką reprezentację pyłku roślin w powietrzu atmosferycznym. Obok wyraźnie obniżającego się stężenia pyłku leszczyny i olszy spodziewana jest obecność ziaren pyłku cisu w stężeniu bardzo wysokim oraz jesionu, wiązu i wierzby w stężeniu nieprzekraczającym poziomu bardzo niskiego/niskiego. W drugiej połowie tygodnia przewidywane jest wysokie stężenie pyłku topoli, jednak alergeny pyłku tego drzewa rzadko są przyczyną reakcji alergicznych. Uwaga, pylenie brzozy może w tym roku rozpocząć się już w ostatnich dniach marca (wcześniej niż w poprzednich latach).

Ziemia Lubuska

Aktualizacja 23 marca godz. 03.20. Początek astronomicznej wiosny przyniesie szeroką reprezentację pyłku roślin w powietrzu atmosferycznym. W obniżającym się stężeniu, stanowiącym coraz mniejsze zagrożenie dla alergików, obecny będzie pyłek olszy. W stężeniu również nieprzekraczającym poziomu niskiego spodziewany jest pyłek cisu, jesionu, wiązu i wierzby. Stężenie pyłku topoli wzrośnie do wartości wysokich, jednak alergeny pyłku tego drzewa rzadko są przyczyną reakcji alergicznych. Uwaga, pylenie brzozy może w tym roku rozpocząć się już w ostatnich dniach marca (wcześniej niż w poprzednich latach).

Mazowsze

Aktualizacja 23 marca godz. 03.20. Szczyt sezonu pylenia olszy i leszczyny poza nami, odnotowano wyraźny spadek stężenia pyłku obu taksonów. Jedynie lokalnie, przy sprzyjających warunkach pogodowych, stężenie pyłku wczesnowiosennych roślin może stać się przyczyną objawów alergicznych. Stąd podczas spacerów nadal należy unikać obszarów o szczególnie częstym występowaniu olszy (łąki w otoczeniu zbiorników wodnych) oraz leszczyny (na skraju lasu). W stężeniu nie stanowiącym zagrożenia dla alergików obecny jest pyłek cisu, jesionu, wiązu, topoli i wierzby.

Śląsk i Wielkopolska

Aktualizacja 23 marca godz. 03.08. W ostatnim tygodniu zarejestrowano wyraźny trend spadkowy poziomu stężenia pyłku leszczyny i olszy w powietrzu atmosferycznym. Początek astronomicznej wiosny przyniesie nam więc szeroką reprezentację pyłku roślin w powietrzu atmosferycznym. Wzrasta stężenie pyłku cisu, jesionu, wiązu i wierzby, ale nie stanowi on w chwili obecnej znaczącego zagrożenia dla alergików. Wysokie będzie stężenie pyłku topoli, jednak alergeny pyłku tego drzewa rzadko są przyczyną reakcji alergicznych. Uwaga, pylenie brzozy może w tym roku rozpocząć się już w ostatnich dniach marca (wcześniej niż w poprzednich latach).

Małopolska i Ziemia Lubelska

Aktualizacja 23 marca godz. 03.15. Początek astronomicznej wiosny przyniesie nam spadek stężenia pyłku olszy. Obecność pyłku olszy może być jeszcze odczuwalna przez wielu alergików, stąd podczas spacerów należy w dalszym ciągu unikać obszarów o szczególnie częstym występowaniu tych roślin (łąki w otoczeniu zbiorników wodnych). Stężenie obecnego w powietrzu pyłku cisu osiągnie poziom średni. W niewielkiej ilości w powietrzu obecny jest pyłek jesionu, wiązu, topoli i wierzby.

Sudety

W nadchodzącym tygodniu nadal należy spodziewać się lokalnego zagrożenia pyłkiem olszy oraz, w mniejszym już stopniu, leszczyny. W pogodne, wietrzne dni osoby uczulone na alergeny pyłku brzozy mogą odczuwać dolegliwości będące wynikiem reakcji krzyżowych z alergenami tych wczesnowiosennych roślin. W powietrzu obecny też będzie pyłek cisu w stężeniu bardzo niskim do niskiego.

Karpaty

W nadchodzącym tygodniu nadal należy spodziewać się lokalnego zagrożenia pyłkiem olszy oraz, w mniejszym już stopniu, leszczyny. W pogodne, wietrzne dni osoby uczulone na alergeny pyłku brzozy mogą odczuwać dolegliwości będące wynikiem reakcji krzyżowych z alergenami tych wczesnowiosennych roślin. W powietrzu obecny też będzie pyłek cisu w stężeniu bardzo niskim do niskiego.

Główne funkcje nie kichaj

Pylenie

Bądź poinformowany. Sprawdź aktualny stan pylenia dla miejsca w którym przebywasz.

Dziennik

Miej alergię pod kontrolą. Raportuj samopoczucie w podziale na 4 kluczowe objawy i zsynchronizuj konto ze swoim lekarzem.

Phone image

Podróże

Podróżuj bez alergii. Sprawdź stan pylenia w dowolnej lokalizacji w Polsce.

Gabinety

Pomóż bliskim w walce z alergią. Załóż profil np. dziecku i kontroluj jego objawy.

Co nas wyróżnia

Aplikacja Nie Kichaj to pierwsze kompleksowe narzędzie umożliwiające:

  • stały kontakt z alergologiem
  • obserwację profili innych osób zmagających się z alergią
  • personalizację mapy pyleń

O alergii

Życie z alergią przysparza wiele trudności, a okres pylenia alergenów często wyklucza z codziennych aktywności. Tutaj znajdziesz niezbędne informacje, dzięki którym będziesz mógł chronić siebie i swoich bliskich przed alergią. Sprawdź kalendarz pyleń, dowiedz się jak ograniczyć objawy choroby i jej progresję, zadaj pytanie ekspertowi. Razem z nami powiedz STOP alergii.

dowiedz się więcej
Person

miej wszystkie ważne informacje pod ręką

Nie czekaj i powiedz STOP alergii z aplikacją Nie Kichaj! Chroń siebie i bliskich przed alergią.

Pic phones 77a7984641dc6a8878c0cc260bd7eb2e46c611933e0669f7e4eb83934d193a15

Do pobrania: